Nebezpečné předjíždění kamionu

24.4.2019

Dne 18. 3. 2019 řidič vozidla s logy Road Team hned dvakrát nerespektoval dopravní značení, hazardoval a nebezpečně předjížděl na plné čáře u obce Blatná na Strakonicku. Projekt Road Team je součástí české logistické společnosti CEE Logistics a.s., která v tuto dobu vozidlo využívala.

V reakci na tuto událost Společnost CEE Logistics a.s. poskytla Policii České republiky součinnost při řešení tohoto přestupku a s tímto řidičem rozvázala pracovní poměr. „S jednáním našeho řidiče se neztotožňujeme. Jeho nevhodné a nedbalé chování je neomluvitelné. Logickým vyústěním bylo samozřejmě okamžité propuštění řidiče, jiné řešení zde není“, uvedl Jan Novák, provozní ředitel společnosti.

CEE Logistics a. s. operuje s více než 340 vlastními vozidly, tedy i řidiči, kteří každoročně absolvují profesní školení. „Ani tak se však nelze zaručit za každého z nich. Takový hazard je potřeba tvrdě postihovat zákazem řízení, bloková pokuta je nedostačující. Jen tak si každý uvědomí správnost a nutnost dodržovat dopravní předpisy a naučí se být ohleduplný vůči ostatním.“, přidal Josef Bukač, vedoucí technického oddělení.

Od května roku 2022 má vstoupit v platnost nová směrnice EU, podle které by mělo být každé nové auto vybaveno hlásičem překročení povolené rychlosti. Rychlost automobilů by měla být sledována podle speciální GPS zařízení. Uvažovalo se i nad opatřením, které by neumožnilo rychlost překročit.
„Styl jízdy řidičů směrnice samozřejmě neovlivní. Myslím si, že nezmírní ani počet přestupků na silnicích. Otázkou je, zda naopak nezpůsobí dopravní komplikace v podobě kolon a dopravních nehod. Nemožnost, alespoň krátkodobého překročení rychlosti nám nedovolí předjetí vozidel jedoucích jen o něco málo nižší rychlostí, než je povoleno.“, doplnil Josef Bukač.