Nebezpečné předjíždění kamionu

24.4.2019

Dne 18. 3. 2019 řidič vozidla s logy Road Team hned dvakrát nerespektoval dopravní značení, hazardoval a nebezpečně předjížděl na plné čáře u obce Blatná na Strakonicku. Projekt Road Team je součástí české logistické společnosti CEE Logistics a.s., která v tuto dobu vozidlo využívala.

V reakci na tuto událost Společnost CEE Logistics a.s. poskytla Policii České republiky součinnost při řešení tohoto přestupku a s tímto řidičem rozvázala pracovní poměr. „S jednáním našeho řidiče se neztotožňujeme. Jeho nevhodné a nedbalé chování je neomluvitelné. Logickým vyústěním bylo samozřejmě okamžité propuštění řidiče, jiné řešení zde není“, uvedl Jan Novák, provozní ředitel společnosti.

CEE Logistics a. s. operuje s více než 340 vlastními vozidly, tedy i řidiči, kteří každoročně absolvují profesní školení. „Ani tak se však nelze zaručit za každého z nich. Takový hazard je potřeba tvrdě postihovat zákazem řízení, bloková pokuta je nedostačující. Jen tak si každý uvědomí správnost a nutnost dodržovat dopravní předpisy a naučí se být ohleduplný vůči ostatním.“, přidal Josef Bukač, vedoucí technického oddělení.

Od května roku 2022 má vstoupit v platnost nová směrnice EU, podle které by mělo být každé nové auto vybaveno hlásičem překročení povolené rychlosti. Rychlost automobilů by měla být sledována podle speciální GPS zařízení. Uvažovalo se i nad opatřením, které by neumožnilo rychlost překročit.
„Styl jízdy řidičů směrnice samozřejmě neovlivní. Myslím si, že nezmírní ani počet přestupků na silnicích. Otázkou je, zda naopak nezpůsobí dopravní komplikace v podobě kolon a dopravních nehod. Nemožnost, alespoň krátkodobého překročení rychlosti nám nedovolí předjetí vozidel jedoucích jen o něco málo nižší rychlostí, než je povoleno.“, doplnil Josef Bukač.

 

This website of CEE Logistics a.s. uses cookies. By using this website, you acknowledge that you are aware of the storage and use of cookies. Find out more here.